När bibliotekarien Björn kom till Dreva Bruk, förde han också med sig upplysningstiden, från det svenska 1600-talet.

Upplysningstiden hade naturligtvis funnits där redan tidigare, från att Axel von Dreva låtit bygga Dreva herrgård och verksamheterna runt Dreva Bruk. Då pågick Trettioåriga kriget och Drottning Kristina skulle snart låta anställa matematikern och filosofen René Descartes. I dåtidens Europa var det stora spänningar som satte igång en hel del av de händelser som skulle leda fram till nutidens och framtidens världsbilder, förklaringar och paradigm.

Kristin Frånlandsvind kom i kontakt med ellekarna, men också med de två gengångarna, hennes bortgångne make Rudolf, men också Sophie von Dreva. De visade sig alla för henne, vid kvarndammen.

Tillsammans med några dykare som Breda Hjärnbruk anlitat, fann Kristin de dokument, inlagda i ett gammalt metallrör och gömt nere vid kvarnhjulet i kvarndammen. De dokument som EarthStar Ufo- och Astronomiförening, med ordföranden Ludde, kassören Lotta och sekreteraren Nicke, skulle ställa ut och förklara, i sin utställning inne i herrgårdsbyggnaden, senare.

Dokumentet visade på att ellekarna haft kontakt med de människor som för tolvtusen år sedan skapat den religiösa platsen vid Göbekli Tepe, i det nuvarande Turkiet. Dokumentet hade förts vidare till katarerna i Languedoc, i Occitanien, upp genom Frankrike och vidare till Vallonien, till hugenotterna och protestanterna. Med vallonska smeder hade dokumentet förts vidare upp till Axel von Dreva, som sedan skulle ha fört det vidare. När dokumentet nådde Dreva Bruk, var Axel von Dreva och krigade i Estland. Där omkom han i kriget eller mördades av hemliga agenter från franska kungen eller påvestaten. Sophie von Dreva gömde det, innan hon antingen begick självmord genom att dränka sig i kvarndammen, eller också hon blivit mördad?

Upplysningstidens vetenskapsmänniskor, forskare, filosofer, deister, agnostiker och ateister blev till en sprängkil genom dåtidens Europa. Deras logiska och rationella bevisföring oroade makthavare inom både staterna, katolicismen och protestantismen, om hur världen såg ut och verkade. Om det inte fanns någon gud, vem kunde då förklara varför kyrkan och staten skulle ha all makt, över folket?

Annonser