De började fundera tillsammans över ”tyst kunskap”. Vad var erfarenhet? Kunde de skapa en slags motsvarighet till erfarenheten, in i Gustaf 1?

Erfarenheten som ett begränsat antal idéer utvecklade till handlingsmönster med mer eller mindre önskade och förväntade resultat?

Varje enskild erfarenhet kunde associeras till ett bestämt syfte eller målsättning, där avsikten, intentionen, energin och ansträngningen fanns med som avgörande faktorer i förhållande till vad som kunde anses vara ett misslyckande.

Andrarten Gustaf 1 skulle ha en extra hastig tillväxthastighet. En normal andrart i dagens samhälle var ofta tillverkad, ”född”, i en konstgjord livmoder, utskriven i sin helhet, från stamceller som kunde fortsätta att dela sig i en motsatt halveringstid, som var densamma som tillväxthastigheten. Ju fortare varje enskild cell delade sig, blev till två celler, för att anpassa sig till kroppens olika delar, organ och funktioner, desto snabbare blev andrartindividen till.

För de flesta människor fanns fortfarande önskemålet om ett nyfött spädbarn, en baby, som, istället för att födas ut ur kvinnans livmoder och sköte, blev till ur den konstgjorda livmodern i ett sterilt laboratorium.

Det kunde tyckas som alltför syntetiskt, men det gav föräldrarna största möjliga rätt till att bestämma över deras blivande barn, preferenser, anlag och begåvningspotential.

Förr hade man länge diskuterat om det var rätt att låta mödrarna genomgå kejsarsnitt för att få föda smärtfritt. Med den konstgjorda livmodern behövde modern inte längre ta någon hänsyn till att både hon och fadersgestalten, var med barn.

Fostret kunde utsättas för stimulerande ljud, rörelser och näringsvätskor, utan att modern skulle ta hänsyn, visa försiktighet, eller tänka på vad hon åt, sade eller gjorde.

Avsikten var att barnet skulle komma ut som en tillräckligt harmonisk, nyfiken och extrovert levande varelse. Beredd att med tillit och intresse ta för sig av livet och världen.

Efter att det lilla barnet lämnat den konstgjorda livmodern för alltid, var det på föräldrarnas ansvar att ta över. Varje föräldrapar hade en barnmorska, som också var utbildad barnpsykolog, för att på bästa sätt curla det in till mognad och läraktighet.

Annonser