Berndt och Elisabet i Sibirien.

Medan Adam och Anitra stod i SpåRätt Star City of Stockholms laboratorium och funderade över hur neoluddisterna skulle kunna förstå den verklighet som andrarten Gustaf 1 möjligtvis kunde uppleva som sin, mötte Berndt och Elisabet en mer konkret, i Sibirien, öster om SpåRätt Eurasia.

På sluttningen, nedanför kullen, ovanför den övergivna gården, hade de slagit upp ett läger. Därifrån kunde de överblicka om några andra skulle komma förbi skogsbrynet.

På andra sidan om gården och husen fortsatte steppen ut mot en hed som ännu längre bort övergick i en träskmark.

På många platser på planeten Tellus hade klimatförändringen lett till stora förändringar, där öknar blivit till ängsmarker och savanner, eller områden där tundran hade legat året runt, fanns nu stora sjöar. Berg hade sprängts sönder, då en het sol legat mot sprickor med is och glaciärer. Vulkaner hade vaknat till liv. Jorderosioner förflyttade träd och buskar på sluttningarna, ner mot byar och andra bebodda områden. Djur och människor levde i flykt och ständig rörelse, i beredskap på att nya faror skulle hota.

De som var upptagna av att skydda sig själva och sina anhöriga, hade ingen tid eller energi över, varken till att utbilda sig eller arbeta. De deltog i det hårda slitet att klara livhanken, från gryningen till sen natt.

Annonser