Familjen Frånlandsvind hade aldrig medvetet stiftat stjärngänget. Det hade bildats av sig själv, då familjens medlemmar skapade arbetstillfällen åt utomstående, ofta boende i eller utanför Enköping.

Frånlandsvind hade förde med sig sina anhöriga. Andra, som Bettan, Gustaf, Ali och Tor, dök plötsligt upp för att snart bli till en i gänget. Frånlandsvind blev till Breda Hjärnbruk som leddes av hjärngänget och övergick i stjärngänget.

Frånlandsvind hade med sig visionen och konsten att kunna gestalta och konkretisera. Så var det Annelis kompis Bettan som övertog ledarskapet inne på Dreva Bruk, med att tillhandahålla information om bruket, verksamheten och framtidsplanerna.

Andra grannar till Dreva Bruk, som Gustaf Blom och hans grannar och vänner, blev snart till samtalspartners och rådgivare, när Johan, Ylva, Kristin, Evert, Anneli och Björn ville sätta igång med sitt gestaltande och visualiserande.

Johans och Ylvas plan gick då ut på att Dreva Bruk skulle bli en samlingsplats och mötesplats för hemmafixare, hobbyfixare, makers och hackare. De eftersträvade en synergi-effekt, som de trodde skulle uppstå naturligt och självorganiserande, när människor möttes kring något som de var intresserade av och gillade.

Så dök Ludde, Lotta och Nicke upp, från Enköpings skola, för att be om lov att använda något utrymme i Dreva Bruk till deras EarthStar Ufo- och Astronomiförening. De blev en bidragande orsak till att SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter blev till rymdstationen SpåRätt 1. Nej, det var kanske lite fel att påstå att det var samma byggnad som omvandlades till rymdstationen. SpåRätt 1 byggdes för sig, inne på Gustaf Bloms gamla överväxta åker.

Annonser