Till den egenskapen kom att kunna gissa sig till kommande händelser, i verkligheten och i världen. Varje av människorna tillverkad process, medförde i sig en begränsning, det man brukade kalla för en ”fokusering”, på sådant som var möjligt att hända innanför processens ramar. Till denna begränsning fanns också en uppsättning spelregler. Varje spel hade utformats till att tillgodose ett visst intresse och engagemang. Det var ingen spelare som tog med sig en fotboll för att med den spela i en ishockeymatch. Inte heller en häst till en golfbana, eller en gokart till en skidbacke.

Roboten, maskinen eller automaten som skulle slå ut Homo sapiens ur Evolutionen, måste alltså kunna förutse människornas nästa utvecklingssteg. Sådana förutsägelser innebar att kunna läsa av människors beteenden, hemma eller ute i levande livet. Det fanns bland uppfinningar och upptäckter sådant som kanske var önskvärt, rent praktiskt, men som ändå stred mot de sociala spelreglerna. Sådana händelser och gärningar som bland människorna skulle kallas för ”fusk”. Att ”fuska” var att utföra en syssla på ett enkelt sätt, men inte ta hänsyn till gemensamma överenskommelser och regler.

När någon gjorde så, så var det ”ingen konst”.

Det som kunde skilja människan från de övriga däggdjuren och levande varelserna på jorden, var inte bara att människorna kunde planera, men också förutse kommande händelser.

Det var därför som ellekarna kommit på lösningen med andhryberna.