Hur långt kunde de konstgjorda varelserna simulera att de hade ett jag, en personlighet, en förmåga till att reflektera, gestalta och visionera? Kunde också en robot eller en android arbeta konstruktivt och kreativt, bättre än människorna? Skulle en cyborg kunna skapa en idé, tillverka en prototyp, för att sedan lansera sin vara på marknaden? Skulle en maskin kunna söka patent på en annan maskin, för att så tillverka den i sin egen fabrik, av andra robotar?

Adam hade många gånger om ställt sig sådana frågor. Att tillverka en människoliknande varelse var en sak. Att förse den med all tänkbar information, var en annan. Att ge den en egen vilja, en egen förmåga till att handla oberoende och självständigt, var en tredje. Men skulle maskinen kunna, likt den Gode Tjänaren, eller en artificiell Gud, kunna förutse och tillfredsställa människans och mänsklighetens alla behov och drifter?

Annonser