Andhrybernas expansion på Tellus.

Neoluddisterna var ute efter markområden på planeten Tellus, för att expropriera och exploatera. De hävdade med bestämdhet och envishet att jorden räckte till åt alla och att det fanns mycket mer av naturtillgångar och råvaror, än neoidealisterna ville erkänna.

   Det är, förklarade Kurt Titahn, för att neoidealisterna vill ha allt för sig själva, så att de kan dela det med ellekarna, när de kommer i sina flottiljer av rymdskepp för att erövra Tellus från människorna.

När SpåRätt och stjärngänget flyttade från Dreva Bruk och Enköping, till Stockholm och Star City of Stockholm, skannade man av sina register och arkiv, för att starta avdelningen och gruppen Star City Settlers. Deras första uppgift skulle bli att köpa upp överbliven mark, 0-areas och billiga hus, inne i Stockholms City och i ytterområdena.

Star City Settlers byggde upp nya kontorshus, nöjesparker och andra attraktioner, med de nya, av Barbarella Cinderella uppfunna legoliknande byggnaderna.

Stjärngängets avsikt var att ”frigöra” ytor som kunde betraktas som neoluddistiska reminiscenser, för att kunna uppföra revirskyddande byggnader, åt Star City och, långt in i framtiden, även åt andhryberna. Kurt Titahn hade alltså inte varit helt fel ute, i sina spekulationer.

Annonser