Baltazar Vaduvill var den första andrarten, eller andrartprototypen. Jim och Adam arbetade länge med honom, tills att han stämde överens med ellekarnas beskrivningar, ritningar och manualer.

En stor fördel, jämfört med till exempel en robot, var ju att Baltazar själv, likt en mänsklig patient hos en doktor eller en psykolog, kunde berätta om sina problem eller önskemål.

Jims och Adams erfarenheter hade kommit från deras arbeten med robotar, androider och cyborger. Nu skulle de överföra sina kunskaper, erfarenheter, idéer och visioner till att även fungera med stamceller, signalsubstanser och med att ”skruva lite” på de genetiska koderna.

Visst hände det att de då och då misslyckades, men då gick det biologisk-genetiska materialet till återvinningen, för att kanske fungera bättre i ett annat sammanhang.

Andrarten skulle motsvara en människa, men inte vara en människa. De skulle tillföra det artificiella, syntetiska, över till biologins evolutionära stadier.

Det var en sak att använda ett mänskligt öga, till att kunna gissa sig till hur ögats utveckling gått till. Vad fanns från begynnelsen i den biologiska varelsen; ett önskemål eller ett behov av att kunna ”se”? Eller att de varelser som bättre kunde ana sig till hur omgivningen såg ut, var farorna hotade och var bytena fanns, överlevde?

Annonser