Med den nya tekniken kunde man bygga hundra stjärnskepp i Harmonys storlek, på samma tid som det tagit för stjärngänget att skapa rymdstationen SpåRätt 1.

Harmony utgjorde därmed startpunkten för att på ett helt nytt sätt, ställa samman en hel flotta av stjärnskepp och rymdfarkoster.

Stjärnskeppet SpåRätt 3, det första som sändes ut i rymden, kunde ha ett antal passagerare på ettusen människor. Varje Harmonyfarkost kunde utan problem ta minst tiotusen. Med Harmonykonvojen skulle SpåRätt för första gången i historien kunna sända iväg totalt en miljon jordbor till planeten Ellek.

Det var ännu bara en början. På planeten Tellus skulle snart antalet individer vara uppe i femton miljarder världsmedborgare. På olika platser och i olika länder försökte makthavarna och de sociala ingenjörerna finna på den ena desperata lösningen efter den andra. Sådana försök som ofta förde med sig upplopp, kravaller, snabbt uppblossande konflikter som övergick i långvariga krigssituationer.

Neoluddisterna tog som vanligt för givet att krig var den naturliga lösningen, i en socialdarwinistisk framtid. Med klimatförändringen ökade priset i människoliv, när de stridande blev överraskade av plötsliga skyfall, översvämningar, jorderosioner, jordbävningar och tsunamivågor.

Annonser