Drömmaskinerna då? Är det maskiner som producerar drömmar?

   Det är ett begrepp som kommit till eller uppstått av att hela processen med drömbubblorna måste industrialiseras, rationaliseras och effektiviseras. Tanken var nog från början att varje enskild andhrybindivid skulle ha en egen, helt unik utformning av sin drömbubbla. Det skulle ha blivit föredömligt, men alltför komplicerat och tidskrävande för att genomföra. Därför standardiserade vi tillverkningen, så att drömbubblorna blev mer konforma och kanske mindre säregna.

   På vilket sätt då?

   Ni människor är ju, som vi skulle uttrycka det, vara programmerade på nuet, här och nu, kortsiktigt och utan någon riktig framtidsprognos. Ni är nöjda med att ha det bra, just nu. Att nuet är ett resultat från era handlingar i det förflutna, är lika säkert som att era handlingar i nuet kommer att ge utdelning kanske först i något avlägset nu, i framtiden.

   Jo, så är det ju.

   Vi föreställer oss, gestaltar, andhrybernas drömbubblor som en surfare på en surfbräde som surfar uppepå en hög tidsvåg, på väg in i framtiden. Att vara helt upptagen av nuet, där brädet möter vattenrörelsen, är inte tillräckligt. Andhryben med drömbubblan har tonvikten lagd på händelserna in i framtiden, i de sekunder, minuter, timmar, dagar, år och decennier, som ännu inte blivit till verklighet.

   Ja, samtidigt som allt som inte förändras i verkligheten, förblir som förut, utropade Tessan spontant.

   Javisst, framtiden förändrar inte allt, som många tror. Det mesta fortsätter att vara som förut.

   Det är alltså andhrybens drömbubbla som förändrar, eller inte?

   Ja, nånting ditåt.

   Men, människorna, neoidealisterna och neoluddisterna? Vad händer med dem?

   De måste välja själva. Som familjen Frånlandsvind har gjort. Som stjärngänget har gjort. Som de aktiva i SpåRätt har gjort.

   Varför reagerar de inte då?

   Vet du?

   För att de… saknar drömbubblor?!

   Så kan det mycket väl vara.

Så avslutade de samtalet.

Annonser