Hur ska själva överföringen av drömbubblorna gå till?

   Vi undersöker flera alternativ. Det vi ansett som det bästa och säkraste hittills, var en överföring via ord, eller rättare sagt genom ljud.

   Det låter märkligt. Hur då?

   I en av era religioner, tror att det är Hinduismen och kanske också Buddhismen, så kan vissa ljud, eller mantran, sätta igång själsliga processer. Ett sådant ljud sägs vara ”AOM”. Men det finna andra också anknutna till kroppens sju chakra. Vi menade då att ordet och ljudet ”älskling” skulle kunna frambringa drömbubblorna hos de blivande andrarterna. Men så kom vi på ett annat sätt, som bör vara lika bra.

   Jaha. Vad är det?

   I vetenskaplig forskning har man gång på gång bevisat att arter som består av flockdjur, kan överföra upptäckter och erfarenheter till varandra genom det som psykoanalytikern Jung. Det sägs att till och med maskarna på jorden kan överföra information till varandra. Det är en tanke som vi har, att när människorna från planeten Tellus kommit till oss på Ellek, så kan de människorna motta drömbubblor eller drömbubblemateria.

   ”Drömbubblemateria”?

   Har du inte tänkt på det, när du vaknat upp efter en natts sömn och dröm; att någonstans måste drömmens innehåll, materian, uppstått och blivit till, innan den blev till bilder och som en film på bio, inne i ditt medvetande?

   Jaaa, jo… Det är väl minnen, tankar, upplevelser och erfarenheter som på nåt sätt blir till en, ibland, sammanhängande dröm?

   Det vi utför är alltså ett implantat av våra drömbubblor in i hybridformen Människa och Andrart. Människan är en biologisk-genetisk naturlig organisk varelse. Andrarten är en biologisk-genetisk syntetisk cybernetisk varelse. Med våra drömbubblor förenas upplevelserna, erfarenheterna, minnena och drömmarna från oss ellekare, med era från Tellus. Kort sagt: det kommer inte längre att finnas några ”De Andra”, varken på jorden, på Ellek eller i någon annan av oss idag känd del av universum.

   Men sa ni inte att ni funnit andra levande varelser på andra planeter?

   Jo, men vad vi känner till, så har ödlor inga drömmar. Men det är förstås bara en gissning.

Annonser