Parallella händelseförlopp.

Medan Berndt och Elisabet arbetade vidare på sin nyfunna gård, var Adam och Anitra och de andra i företaget AndroArt upptagna av att serietillverka andrarter och forska vidare om andhrybernas kroppar och funktioner.

Den allra största skillnaden på en andhryb och en människa var att andhryben var som född med en förstärkare av alla sinnen, så att upplevelserna blev som minst hungra gånger kraftigare. En sådan sammansatt upplevelse skulle en normal människa aldrig orka med. Hennes sinnen var inte lika kraftiga. Det var som om de hade naturliga motstånd, mot mottagandet av sinnesimpulserna. Även om hon hade kunnat hantera sådana starka sinnesintryck, hade hennes hjärna inte haft kapaciteten till att härbärgera, kontrollera och bearbeta dem. Hon hade blivit lamslagen och kanske till och med avlidit av chocken.

Stjärngänget hade nu ersatt Sophie och Stellan med Tomas och Tessan. Tessan tillträdde som ellekarnas nya kontakt och länk, efter Sophie. SpåRätt arbetade vidare med stjärnskeppen och den nya stjärnskeppsdivisionen Harmony of The Spaces, med att bygga de hundra nya skeppen.

Hittills hade man byggt alla rymdfarkosterna på jorden. Efter olyckan då svartråttorna, avsiktligt eller oavsiktligt, sprängt SpåRätt 3 ute i rymden, flyttade man ut stjärnskeppstillverkningen ut i rymden, till den största rymdstaden Starpolis. Robotar, drönare och 3D-skrivare stod som vanligt för den tillämpade tillverkningen. I hangarerna omkring utbildades nya tekniker, programmerare och gammaldags hantverkare. Maskiner kunde tillverka maskiner, men det fanns fortfarande ett behov av människor som kunde söka fel och rätta till misstag. De måste vara tillräckligt kunniga för att klara av sådana fel som datorerna inte kunde analysera och spåra.

Stjärnspindlarna ledde utbildningen av nya besättningar till SpåRätt och Harmony. De vidareutvecklade det militära försvaret mot aggressiva neoluddister, på jorden, i luften och i rymden. Det hände olyckor, men ökade spänningen och många unga män sökte sig till den utbildningen för att visa sig modiga och dödsföraktande. Det första de fick lära sig var att deras uppdrag i framtiden inte var något självmordsförsök. Det skulle kosta SpåRätt alldeles för mycket, om den ena piloten efter den andra körde slut på deras jakt-, attack- och spaningsplan.

Lottie Knutsson och Janne Carlzon, med de andra i Ministralen hade det mest givande och glädjande arbetet. Deras projekt var också lättast att överföra från erfarenheter från jorden och ut i rymden.

Det första projektet var rymdhotellet SpåRätt StarStead. Det andra var rymdnöjesstaden Star Vegas. Det tredje var utflyttningen och utvecklandet av Kristin Frånlandsvinds Hemliga Trädgård, med grottan, labyrinten och lönngången. Dit flyttade de också en kopia motsvarande originalet av SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter, Kristins Kuriosa- och Naturaliekabinett och Sven Larssons Lilla Christofer Polhemsmuséet. De lyckades till och med göra en rymdversion av Tors och Kristins projekt med stångjärnshammaren vid kvarndammen. Det var som ett Gröna Lund, Liseberg, Legoland eller Disneyworld, ute i rymden. Några enorma bergochdalbanor, skräckhuset och en kärlekstunnel, för dem som önskade se Månen på närmare håll.

De som var färdiga med de tidigare projekten, efter StarStead och Star Vegas, fortsatte med att bygga ut rymdkolonierna, på Månen, Mars och Venus. Mellan dem kunde de skapa öar av rymdkolonier, ritade nere i Star City of Stockholm och överförda digitalt till robotar, drönare och 3D-skrivare.

Neoluddisterna följde en egen, annan, expansion.

Annonser