Jorderosioner och jordbävningar vällde upp och förflyttade nergrävda oljefat med konstgödsel, lättantändliga vätskor, miljöfarliga gifter och kärnkraftsavfall.

Under den pågående industriella utvecklingen under den senare delen av 1900-talet, fanns det stora företag som var oaktsamma och hänsynslösa med sin sophantering. De som bara ville bli av med gifter och annat farligt, köpte sig fria med hjälp av maffian och liknande kriminella organisationer. De som, utan tanke på framtida generationer människor, djur eller växter, tippade det utför något stup någonstans, eller rätt ut i havet.

De mer hänsynsfulla lät gjuta in det livsfarliga i betong eller i skrot från bilar. Containrarna grävdes ner, eller förvarades i stora bergsutrymmen, långt ner i marken.

Jordbävningar och tsunamivågor från havet förde med sig stora behållerna upp på jorden och in till land. Där krossades de likt origamifigurer av papper, för att spridas med grundvatten och stormvindar.

Annonser