Inom varje rörelse finns individer och grupper som drar åt olika håll, men anser att de står för samma åsikter och värderingar.

Bland neoidealisterna uppstod det en religiös sekt som, som motsats till alla andra, på allvar menade att den virtuella verkligheten, ”VR” var den verkliga, ursprungliga, idealistiska verkligheten. Den som Platon kallat för ”Idévärlden”. Den värld och verklighet dom var själva kärnan i den neoidealistiska verklighetsbilden. De kallade sin rörelse för: ”Neorealismen”. Deras ledare var Matahari Babuschka. Man kunde höra redan i hennes namn att hon önskade förena Fjärran Östern med den asiatiska delen av Europa. Hennes och hennes anhängares första mål var att försöka splittra SpåRätt Eurasia, för att ta tillbaka de delar av Europa som man förlorat efter det Första och det Andra världskrigen.

Neorealisterna ansåg sig vara ”äkta cyborger”. En hel del av dem hade bytt ut inre och yttre kroppsdelar mot digitala och maskinliknande proteser. Många av dem hade sådana yrken där de kunde utnyttja sina robotresurser och automatiserade reservdelar i yrkeslivet. Flera av dem var kroppsbyggare som börjat med dopingmedel, för att senare byta ut den ena organiska kroppsdelen efter den andra. Andra arbetade som sjukgymnaster, arbetsterapeuter, tandläkare eller kirurger. De hade som fritidssysselsättning att bygga egna robotar eller yttre skelett.

Så kom den nutida versionen av Barach Spinoza med sin uppfinning och produkt: ”Den Virtuella Cyberlinsen”. ”PseudoSpinoza” som han kallades av sina anhängare, hade irriterat sig på de klumpiga 3D-glasögonen, för att kunna se in i och uppleva den virtuella verkligheten.

Annonser