Bill banbrytaren.

Den symboliska verkligheten överträffade konstigt nog många gånger den reella. Det var bara att titta på en vanlig fotbollsmatch mellan vanliga män och människor. Trots att alla visste att det var en lek och ett spel, blev det för publiken en kamp på allvar, mellan de två spelande lagen.

Bill var en andrart, men också ett barn. Hans empatiska förmåga hade ännu inte hunnit anpassa sig till tillhörighet och lojalitet.

Adam, eftersom han inte längre hade så mycket att göra, funderade över en test, ett verktyg för att avgöra om den levande varelsen var en människa eller en andrart. I människans beteende fanns alltid ett inslag av irrationalitet. Människor som ville vara rationella som maskiner, robotar eller automater, men som förr eller senare blandade ihop korten, när tycke, smak och åsikter inte var logiskt kongruenta.

Turid Frånlandsvind tillhörde den delen av familjen och släkten som var mer konstnärligt lagd, fastän hon aldrig utövat något sådant i sitt yrke som försäljare av Fogelqvists 3D-skrivare The Owl, med utskriftsmassan The Gnome’s Dough.

Hon hade suttit med när hennes och Johans föräldrar Rudolf och Kristin samtalat med Ylva Larssons föräldrar Sven och Siv. De hade suttit på verandan till Knut Knutssons gamla hus på ön Tallholmen och samtalat om konstens och skapandets villkor.

Hur konsten förändrades med tekniken, när de första fotografierna kom till och konstens främsta uppgift inte längre var att avbilda den verkliga verkligheten så som den såg ut. Det som Kristin brukade kalla för ”Modernismens födelse”.

Annonser