Inom stjärngänget diskuterade man denna utveckling ofta och mycket. De tvingades att inse, gång efter annan, att de inte kunnat fatta de beslut som de hade önskat. De ville vara de goda, de etiska och de som ville mänskligheten väl, oavsett härkomst, tillhörighet eller identitet, men det utrymmet fanns inte i den verkliga verkligheten.

De gjorde vad de kunde för att sända iväg stjärnskeppen, Harmonyfarkosterna, till planeten Ellek, evakuera neoidealister ut till rymdkolonierna och samla ihop neoluddister till byggnader, bostadsområden och samhällen som, åtminstone till det yttre, var konfortabla, välplanerade och enligt gällande normer för vad en människa behövde, enligt Abraham Maslows behovsskala.

När de ansträngt alla möjligheter och resurser, tänjt på regelverken till det yttersta och neoluddisters och neorealisters kritik haglat över dem som i det värsta oväder, hade de ändå inte ”räddat” mer än en procent.

För att förhindra flyktingarna från att ta sig i båtar, drönare, flygplan och flygande bilar över Medelhavet, var deras, SpåRätts, avsikt inte att skada eller döda. De sköt sönder deras farkoster för att de skulle stanna i land, utmed Afrikas kust. Inte för att de skulle sjunka, drunkna och dö, i havet.

När flyktingströmmen från motsatta hållet, från SpåRätt Eurasia till Australien och Oceanien också ökade och tilltog, tog stjärngänget initiativet till luftbroar och snitslade, hårdbevakade, vägar, för att hålla isär de två strömmarna från varandra. Detta för att de inte skulle drabba samman, när de kunde mötas i ingenmansland och utmed demarkationslinjer, ute i den öde naturen eller i städernas utkanter.

Extremister och terrorister, som svartråttorna, föreslog att man skulle bomba flyktingströmmarna med atombomber eller gasa ihjäl dem. Andra metoder som kom upp var att spruta med LSD och DMT, för att de flyende skulle gå vilse eller irra omkring tills de svalt ihjäl. På så vis, menade de hjärtlösa och hänsynslösa, skulle de avlida i drabbade ”olyckor” istället för att bli dödade av kulor eller bomber.

Det var naturligtvis ingenting som SpåRätt, stjärngänget och neoidealisterna kunde acceptera och rätta sig efter.

Annonser