Hungern och svälten på Tellus var utrotad, men näringsbristen fortsatte att utvecklas inom mat- och livsmedelsindustrin. Mycket av näringen i maten hade kommit från kompostering och naturliga kemiska och biologiska processer i den vilda naturen. När den vilda naturen ersattes av odlade kulturer, försvann en övervägande del av de processerna. De artificiella och syntetiska ”ettorna och nollorna” kunde inte efterlikna sådana händelseförlopp som pågått i årtusenden.

Det som människorna inte längre fann ute i miljön och naturen, måste de själva skapa och uppfinna.

En annan kult inom livsmedels- och läkemedelsindustrin uppstod när människorna ville leva allt längre. Även Adam, Sophie och Stellan hade tagit sådana piller som fördröjde de mekanismer som förr kallats för ”naturligt åldrande” och ”normalt slitage på kroppen”.

Även om de kunde bli tvåhundra år, fanns inte utrymmet i vardagen för dem att leva och agera som förr. De, liksom neoluddisterna, hann heller inte med i den allt högre, accelerande utvecklingen. Hjärnan kunde inte bearbeta så mycket information så hastigt som den nutida samtiden krävde. En hel del sådana språng hade skett redan under 1900-talet. Som utvecklingen från analogt till digitalt. Att lära sig att använda de digitala verktygen och redskapen i vardagslivet, var en sak. Men att medvetet sträva efter att leva ett liv som de inte ansåg sig behöva, var något helt annat.

Adam tänkte på tevekanalerna och utbudet i den gamla teven. När han föddes, år 2015, fanns det gott om tevekanaler och teveprogram. Eftersom konkurrensen var så hög och den ekonomiska vinsten så betydelsefull, blev de flesta av programmen ganska lika varandra. Hellre tänkte finansiärerna, aktieägarna och de företag som annonserade i teveprogrammen, att ett program var lönsamt, än att det innehöll något nytt och oförutsägbart.

Liksom i filmens värld och drömfabrikerna i Hollywood och Bollywood, investerade man de egna resurserna i teveserier som skulle pågå i åratal framöver. Det hade även Harriet Becke, i SpåRätt Entertainment gjort, då hon startade teveserien med Benne Brightman och Edie Freewah. En familjeunderhållning med lite underfundiga intriger, gästspelande film- och musikstjärnor, populärpsykologi och roliga one-liners.

Annonser