Den drog som hade setts som den farligaste, heroinet, fungerade som helt muskelavslappnande. Hela kroppen slappnade av och spänningarna ersattes med en njutningsfylld skönhetsupplevelse. Så fungerade också drömmaskinerna, men mer avancerat och på en annan, högre, nivå.

Inne i drömmaskinens upplevelsevärld kunde människan välja sina upplevelser. Det kunde ske viljemässigt, eller via en uppkoppling till maskinens arkiv av färger, former och rörelser.

Neoidealisterna rös inför denna alltigenom oetiska metod, men faktum var att ingen människa blev skadad eller dödad. De människor som tidigare, innan drömmaskinernas tid, hade längtat efter förälskelse, lust, gemenskap, sex och samvaro, var nu, så länge de var uppkopplade till maskinerna, helt och hållet tillfredsställda. De kunde ha sex med Cleopatra, Caligula eller till och med Gud, om de så önskade. De var ändå oskadliggjorda, då befruktningsögonblicket reducerats till noll och intet. Det blev inga barn gjorda.

Problemet var större och värre, med neoluddisterna. De som hellre valde sin värdekonservatism, än föredra att bli befriade från sina rötter och mänskliga förpliktelser.

Naturfolken och ursprungsbefolkningarna valde att befolka övärlden i Oceanien. De rika neoluddisterna kämpade om att köpa upp och exploatera så mycket de hann, av Australien.

Deras huvudsakliga målsättning var fortfarande att återerövra så mycket som möjligt av det forna Afrika, Asien och Sydamerika. De var ute efter att komma över så mycket som möjligt av naturresurser och råvaror, innan SpåRätt kommit åt dem.

SpåRätt och neoidealisterna var ute efter marken, för att, när det var så dags, införa andhryberna där, utskrivna med multi3D-skrivare. Den nya art som skulle ta över världen och planeten Tellus, efter Homo sapiens sapiens, och människorna.

Det var inte så konstigt att majoriteten av neoluddister upplevde SpåRätt, neoidealisterna och ellekarna som ett hot.

Neoluddister som Kurt Titahn ville veta så mycket som möjligt av stjärnskeppens resa till planeten Ellek. Det var inte alla av neoluddisterna som insett att det var därifrån som hotbilden var som störst och starkast.