Robotarna mot människorna.

Människorna i den västerländska civilisationen hade uppnått stora framsteg genom att utnämna en fiende och en konkurrent. Efter att maktkampen hårdnat, tilltagit och slutligen en segrare utsetts, slöt sig leden bakom den nya eliten.

Så hade protestanter enats med katolikerna, fransmännen med tyskar och engelsmän och Nordens länder med varandra, kring Skandinavien och Östersjön, Baltic Sea.

Familjen Frånlandsvinds berömda företag SpåRätt hade för länge sedan övergivit Dreva Bruk och Enköping, för att fördela sig ut över Europa och Asien. Från att ha varit ett företag, övergick SpåRätt till att bli en ideologisk rörelse och ett cybernetiskt nätverk, inom neoidealismen. Stjärngänget inom SpåRätt behöll sin position som en överklass och ett ledarskikt, inom både SpåRätt Eurasia och neoidealismen. Makten kunde de behålla genom att alltid vara steget före utvecklingen, in i framtiden och bort mot förväntanshorisonten. Genom att ständigt befinna sig i försprånget, kunde de utse i vilken riktning alla andra skulle följa efter. De behöll makten tack vare att de alltid befann sig i ledningen.

I Singulariteten hade de neoidealister som låg närmast till neoluddismen, fruktat för maskinernas, datorernas och robotarnas maktövertagande.

Annonser