Gustaf inför digitaliseringen.

Maskingänget hade diskuterat vad digitaliseringen kunnat haft för påverkan, på den historiska utvecklingen i världen, om den uppfunnits och kommit igång redan för tvåhundra år sedan, i 1900-talets början.

Hade världens befolkningar, med sina datorer uppkopplade till internet, motivationen att förändra världen till det bättre och med information och kommunikation, påverkat händelsernas utveckling? Hade människorna då kunnat förhindra Europas sönderfall, Första världskriget, Börsraset år 1929 och Andra världskrigets uppkomst? Hade sociala grupper i internet kunnat förhindra bruket av atombomberna, i Hiroshima och Nagasaki, i det dåtida Japan? Hade den digitala utvecklingen i Kina kunnat förhindra Ordförande Mao-tse-Tungs Kulturrevolution? Skulle internet kunnat bli lösningen på den Ryska revolutionen och arbetarnas strävan efter en ”internationell solidaritet”, utöver de geografiska, politiska och religiösa gränserna?

Annonser