Det är tydligt för oss neoluddister, att ni futurologer håller på att bli rotlösa och utan historia och verkliga orsakssammanhang!

   Till skillnad från er inom neoluddismen, idealiserar vi inte mänsklighetens förflutna. Det som är borta, är borta. Vi kan inte återuppliva varje djur- och människoart som har funnits på jorden. Det som tillhör myllan, är för all framtid, borta.

   Istället hyllar ni vetenskapliga metoder, utan att sätta in dem i deras naturliga sammanhang. Vad har vi jordbor gemensakt med ellekarna, eller andra extraterrestials? Ingenting!

   Det är sant, att en vetenskaplig metod kan ge flera alternativ, svar, till samma fråga och problem. Vi försöker vara pragmatiska, när vi väljer ut de metoder och orsakssammanhang som är meningsfulla.

   Det är bara vilseledande för medborgarna, att tro att en forskare kan välja ut ett av svaren, innan experimentet genom beprövad erfarenhet visar på det svar som är allra mest sannolikt. Det sannolika behöver inte vara önskvärt, men för att det ska kunna leda vidare, behövs också trovärdighet.

   Nu, käre Kurt Titahn, håller du på att snärjer in dig i abstraktioner, sa Baltazar. Ellekarna är ändå de som ger oss vägledning och inspiration, till att finna rätt.