Virtualisterna.

Neorealismen som stil uppstod någon gång i mitten av 1900-talet. Den mest kända spelfilmen var italiensk och hette ”Cykeltjuven”. Realismen som stil inom litteraturen, uppstod som en protest i Frankrike, under 1800-talet, före Naturalismen. Det var då som det ”fula” kom in i konsten och kulturen.

Realismen hade fött många barn av idéer och motiv. Den Naiva Realismen kom att ersättas av Socialrealismen och den Psykologiska Realismen. Surrealismen blev allt abstraktare och det drömska övergick in i Neorealismen och den Spekulativa Realismen, eller Science Fiction. Kunde Vetenskapen vara något annat och något mer, än verklig och sann?

Filosofen Platon hade i sitt mästerverk ”Staten” gett liknelsen om ”Grottan”. Människorna satt fastkedjade vid en grottvägg, där skuggorna från den verkliga verkligheten antogs vara den sanna verkligheten. Filosofen var den som gav människorna möjligheten till att uppleva och förstå att skuggorna bara var en effekt av Platons idévärlden. Idéerna var den verkliga världen svår eller omöjlig att uppfatta för människorna i deras vardagsliv.

Neorealisterna förstod att de kunde förväxlas med sin förlaga från 1900-talet och bytte sitt namn till ett med ordet ”virtuell” i: ”Virtualisterna”, eller ”Virtuella Realisterna”.

Annonser