Ordförande Mao i Oceanien.

Ordförande Kurt Titahn var gammal nog att snart behöva avlösning från sin höga post, med ställning till att motarbeta neoidealister, futurologer och virtualister.

Det skulle vara honom helt emot att skapa en robot, android, cyborg eller andrart till att överta hans tron i den neoluddistiska världen. Just därför valde han att göra så. Han kallade cyborgen för ”Mao”. Dels därför att han varit en kommunist och maoist under det tidiga 1970-talet, men, med en dold betydelse av att ”mao” var en förkortning av ”med andra ord”.

Det som var allra mest karaktäristiskt för familjen Frånlandsvind var att både pappa Rudolfs och mamma Kristins arbeten var ”ordlösa”. Det var som med det gamla talesättet om att: ”En bild säger mer än tusen ord”. Att möta en människa i verkliga livet, var en bättre väg till att lära känna någon, än en hel lista med beskrivande ord för samma person.

Den västerländska civilisationen var en litterär tradition, med ord som förstärktes av siffror. Från de religiösa urkunderna och med alla de listor och kvitton som möjliggjorde innehållsförteckningar och affärsuppgörelser, fanns orden med. Det räckte varken med kilskrift, hieroglyfer eller symboler, för att uppnå den slags noggrannheten i vardagslivet. Sedan grottmålningarnas och hällristningarnas tid, kunde bilderna tolkas som människornas föreställningar och gestaltningar.

Annonser