Uppfinningar och upptäckter spreds som lite positiva nyheter, i det massmediala flödet. Vissa återkom, då och då, medan andra presenterades som helt nya innovationer, för att sedan försvinna ner i glömskans mörker. Det var svårt att veta vad som var sant, eller inte. Något som neoluddisterna tog vara på, som en billig med dyrbar gåva.

Massmedia hade gjort många blundrar, genom åren. Det kunde deras publik, läsare och åskådare begripa och acceptera. En ny trend eller variant av något gammalt, fick det utrymme som nyhetsredaktörerna trodde kunde skapa sensation och intresse. Annat återkom då och då, som väderleksrapporternas varningar för stormvindar och ösregn.

Familjen Frånlandsvind gillade att visualisera och gestalta. Ibland blev det inte mer än att de delade med sig av drömmarna de haft från natten innan. Då och då ville någon av dem gå längre och beskriva i text, med bilder eller fysiska tredimensionella modeller, hur det tänkt att det skulle se ut, i verkligheten.

Annonser