Ingen bland samhällets etablissemang ville kännas vid mullvadsfolket och deras undanskymda liv bland sopor och avfall. De zoner som svartråttorna tidigt gjort anspråk på, för att falla ut i plötsliga attacker mot neoidealister och futurologer. Inte ens neoluddisterna var säkra från svartråttorna, när de senare, efter en attack, förklarat att:

” – För att göra omelett måste man krossa ägg!”

Mullvadsfolket trivdes inte i rampljuset och på scenens estrader. De höll sig för sig själva, levde ut som ”lifers” och var inte särskilt duktiga i att presentera och ”sälja sig själva”. Några av dem hade stått enligt Andy Warhols berömda citat och varit kända i femton minuter. De kunde de leva på i resten av deras ofta mycket förkortade livstider. De hade gjort ett berömt och omtalat framträdande, misslyckats och hamnat i skuggornas värld. De ältade inte sina misslyckanden, levde för dagen eller, rättare sagt, för natten och visste med säkerhet att livet är kort.

Annonser