Transhumanisterna, innan de valde att bli en del av den större rörelsen Futurologin, hade haft tre visioner. Den första handlade om maskinernas, datorernas och den Artificiella Intelligensens övertagande av makten på planeten Tellus, den så kallade Singulariteten. Den andra handlade om ”Evigt Liv”. Alla människor skulle i framtiden kunna leva för evigt, frälsta från lidande, sjukdomar, skador, men framför allt Döden. Med de tekniska resurserna skulle alla människor kunna bli lyckliga!

Den tredje och sista var att alla människor i framtiden skulle leva i ett globalt, eller till och med intergalaktiskt, välfärdssamhälle. I den tanken fanns också med uppfattningen att alla människor på Tellus skulle omfattas av en global medborgarlön, ”basic income”, eller förkortat BI.

Framför allt neoluddisterna var låsta i den gamla politiska uppfattningen om ”de två blocken” och en ”höger-vänsterskala”. Att längst ut till vänster, fanns kommunismen och sedan lite längre in, socialismen och socialdemokratin. Längst ut på den högra kanten skulle nazismen och fascismen finnas. Den ena med en rasideologi, den andra med ett övermänniskoideal.

Annonser