”Aldrig mer” skulle vara ett minne och ett löfte om att aldrig mer använda kärnvapen och atomkraft, militärt och civilt. Ur fredsrörelsen och miljörörelsen uppstod Fredsduvorna, av övervintrade hippies, hjärtegoda idealister, antropocentriker och en och annan misantrop.

Fredsduvorna bildade freds- och skiljedomsföreningar, demonstrerade med antikärnvapensymboler och fredsssymboler, med konstnären Pablo Picassos stiliserade fredsduvor. Picassos dotter, Paloma Picasso, gav dem namnet ”palomisterna”. En liten men aggressiv och dogmatisk grupp, som varken vejde för att bruka civil olydnad, sabotage eller attentat, med hänvisningar tillbaka till Henry David Thoureau och Mahatma Gandhi, Martin Luther King och Nelson Mandela. De var alltför envisa i att segra och vinna, därför levde de inte som de lärde. De hade aldrig brytt sig om att förstå Satyagraha på allvar.

Annonser