SpåRätt och maskingänget diskuterade den något oroande utvecklingen bland neoluddisterna, med flykten över till virtualisterna:

   Varför, undrade Tomas, vill människor lägga sig ner som i koma, i en drömmaskin?

   Vi, sa Tessan, använder ju liknande maskiner, i stjärnskeppen.

   Jovisst, sa Baltazar, men det är för att de resande ska kunna befinna sig på den lägsta möjliga livsformen, medan de reser under ljusår, bort till Ellek.

   Har inte vi också, undrade Bill, stjärnmaskiner i SpåRätt Star City of Stockholm?

   Jo, svarade Gustaf, men det är för att hålla neoidealister och futurologer konserverade, fram till avfärden. När det är så dags för avfärd, väcks de till liv och sätts in i träningsprogrammen.

   Vad kan virtualisterna ha för baktankar med att lägga så många som möjligt av neoluddisterna i drömmaskiner?

Annonser