Ett gammalt faktoidrykte sa att människan bara använde en tiondel av sin hjärnas resurser. Hur sant det påståendet egentligen var, visste inte Gudfadern. Det han visste var att människor lätt blev ”robotlika”, när de fastnat i upprepningar i vardagens rutiner. När de väl lärt in hur de skulle agera i arbetslivet och privatlivet, tappade många av dem intresset för att lära något nytt. Då kunde det krävas av honom, hårda nypor och stränga blickar, för att återställa dem till verkligheten. När futurologernas forskare och vetenskapsmänniskor väl förstått och begränsat medborgarnas robot- och maskinliknande beteende, var det inte någon konst för dem att överföra det till programvaror och parametrar för de verkliga maskinerna. När ”den mänskliga faktorn” var kostsammare och mer komplicerad, än att rätta till en bugg eller förlegad programmering, i maskinenhetens automatiska beteende.

De, ett ytterst litet fåtal, av människorna som gick vidare inom tillverkningsprocesserna, var de som kunde rationalisera och effektivisera de händelser och handlingar som redan fanns. De som med sitt tänkande kunde uppfinna eller upptäcka ännu en dimension, utöver de redan kända.

Han brukade använda två modeller eller tankebilder, då han försökt förklara detta för sina medarbetare. Den ena gick ut på att den kortaste vägen mellan två punkter, enligt Euklides gamla definition i Geometrin, var en rak linje. Men i en tredje dimension kunde den raka linjen passera över en bergstopp, som inte syntes i den tvådimensionella beskrivningen. Med kunskapen om den tredje dimensionen, var streckan kortare att gå runt om bergstoppen, än över den.

Den andra var de fiskar som var de första att hamna uppe på land. De som hamnat i en vattengöl, efter att tidvattnet övergått i ebb. Vattnet i gölen sjönk ner i sanden och fisken blev kvar, liggandes där och sprattlade, tills att den upptäckte att den kunde andas och använda fenorna till att krypa med. Efter några generationer och mutationer, blev fisken så ett landlevande djur. Ännu en gång en oupptäckt dimension, ovanför havets vattenyta.

Annonser