För männen var det dagliga slitet, upprepning av arbetsrutiner, engagemang i, i deras ögon, betydelselösa småsaker, under deras värdighet. De var stolta och krävde av sin omvärld respekt, underkastelse och lydnad. Eftersom de var så många som möttes varje morgon vid baren, caféet, boulebanan eller uteplatsen, ökade trycket från dem att deras fruar, barn och andra släktingar och vänner måste bli mer produktiva och tjänstvilliga. Därför, konstigt nog, var det AndroArts robotar och automater som hjälpte suffragetterna i deras frigörelse från männen, hemmen, familjen och släkten.

Kvinnorna gick samman i ekonomiska föreningar, för att köpa in robotar till att utföra hemarbeten och enklare vardagsuppgifter. På så vis kunde kvinnorna; fruarna, systrarna och döttrarna, få tid över till att studera och lära sig mer. De flesta satsade på att lära sig programmera, men också att konstruera och bygga egna robotar, åt de kvinnor som inte hade råd till att köpa de dyra som fanns på marknaden.

Annonser