Planerna från SpåRätt, maskingänget och ellekarna var ju inte att andhryberna skulle erövra planeten Tellus från människorna. Snarare att de skulle ”fasa ur” människorna, när de inte längre fyllde någon verklig funktion. De enkönade andhryberna tillverkades utanför och bortom människornas primitiva sexualdrift, reproduktion och fortplantningsförmåga. På samma sätt som SpåRätt tidigare avslutat livsmedelsproduktionen med levande djur i fabriker, som kor, grisar, höns och lax, kunde man, med minimala kostnader, tillverka exakt så många andhryber som man önskade och behövde.

Robotar, automater och andra mer eller mindre artificiella och syntetiska konstruktioner, hade ändå ersatt människorna i de flesta tillverkningsprocesserna, på Tellus men också ute i rymden. Det fanns inte längre någon efterfrågan på ”barnsoldater”, ”kanonmat”, bemanningsreserv eller kunskapsförmåga. Människorna var, liksom alla andra levande varelser på jorden, dyra i drift och med en osäker investering, om fördelarna skulle uppväga nackdelarna.

SpåRätt lät sådana som Berndt och Elisabet och andra som sökt ett eget, självständigt och oberoende liv ute i vildmarken, klara sig bäst de kunde, förutsatt att de inte rubbade maskingängets eller ellekarnas magiska cirklar.

Annonser