Kurt Titahns efterträdare.

Över femtio procent av neoidealister och futurologer hade flyttat ut i rymden. Det var kanhända ett tråkigt och lite ensidigt liv, där ute, men de hade större frihet och behövde aldrig oroa sig för klimatförändringens konsekvenser. Det var ett helt och hållet artificiellt liv, med allt i deras miljö, skapat och designat av människor.

SpåRätt, tillsammans med ellekarna, hade satt på banan deras allra första verkliga andhryber. De som inte längre betraktades som prototyper eller ”måndagsexemplar”. SpåRätt AndroArt sammanförde en konstgjord befruktning av en spermie och ett ägg, tills att de första stamcellerna bildades. De förde de över till en konstgjord livmoder, där ”äggkläckningen” sattes igång, med multi-3Dskrivare med genetiska koder och organiskt material. När så andhryben var helt färdig, återstod injiceringen av drömbubblan in i andhrybens hjärna och ”själ”.

När människorna blev allt färre på jorden, var det så dags att inplantera andhryberna i deras framtida liv.

Annonser