Det var lätt att tro att Gudfadern var alltigenom inriktad på materiell och ekonomisk vinst, men så var det inte. Han måste alltid vara redo till att ordna och omorganisera sådant som kunde påverka hans företag och affärer, i nuet och i framtiden.

Andhryberna och ellekarna hade han inte mycket för. I dem fanns ingen vinst och inga möjligheter till att sälja livsmedel, mediciner, droger eller det alltid så exklusiva ute- och nöjeslivet. I den mån han kunde, skulle han se till att begränsa dem och deras liv, i tiden och i rummet.

Det mer intressanta var hur han skulle kunna ta tillvara och använda de människor som blivit kvar och över, på planeten. De allra mest hårdnackade av neoluddister, motståndare till neoidealismen och futurologin.

Han hade inget hopp om att kunna återerövra jorden, från dem, men att understödja uppror och plötsligt uppblossande konflikter, för att ha kvar fria ytor i reserv.

Virtualisterna var på så vis ett större och akutare problem, när deras anhängare frivilligt lade sig i drömmaskinerna, till noll handling i den faktiska verkligheten.

Gudfaderna hade infiltrerat virtualisterna för att tillverka och sälja maskiner som ledde till olyckor, skador och dödsfall. Händelser som kunde verka avskräckande på dem som hade för avsikt att fortsätta sina händelselösa liv i en maskin.

Annonser