Gud hade blivit till neoluddisternas allra högsta abstraktionsnivå, från det konkreta, påtagliga och materiella.

Det var inte konstigt att människorna kunde uppleva elektricitet och magnetism som gudomliga krafter, som när åskan mullrade och blixten slog ner i deras hus, för att skada, döda och förstöra. Att de kunde uppleva det som en bestraffning, gjorde att de också sökte i sina samveten efter en giltig, juridisk och moralisk orsak.

Ardy Hardy hade genom sitt informationsnätverk ett försprång till att ana sig till framtida händelser. Han var verkligen inte vidskeplig. Hela hans sätt att spekulera och visionera var lika matematiskt, statistiskt och vetenskapligt som vetenskapen Meteorologi, eller Psykohistorien, i Isaac Asimovs böcker om Stiftelsen och Hari Seldon. Det var ett slags kombinatoriskt tänkesätt, men med en inte så liten del av William S. Burroughs så kända teknik: ”Cut-up”. Burroughs hade i flera intervjuer betonat att det människorna såg, upplevde och blev medvetna om, bestod just av sådana ”cut-ups”. Med massvis av fragmentiserade detaljer omkring, satte människorna medvetet och omedvetet samman dem till händelse- och orsakskedjor, berättelser, historier och logiska förklaringsmodeller.

Annonser