Sedan grottfolkens konst i grottorna, var jakten något heligt. En helig rit som senare förts över till leken, spelen, sporten och idrotten. Hanteringen av fotbollen kunde likna översteprästens riter kring nattvarden, en begravning, ett giftermål eller ett barnadop.

Det fanns en outtalad och omedveten längtan efter gemenskap, förståelse och medverkan. I stammen och församlingen var alla Guds lamm styrda och ledda av fåraherden, men också till jakt, kamper, lekar och tävlingar, om att vinna det egna folkets respekt och gillande.

När de första uppfinnarna och innovatörerna visade upp sina mekaniska under och mirakler, stod människorna, bybefolkningen och stadsborna omkring och gapade av förvåning och hänförelse. Där och då uppstod den första religiösa tolkningen av mekaniken och maskinerna. Ingenjörerna blev religionens överstepräster och mästare.

Annonser