Jag undrar hur mycket som andra djur upplever av det som vi tror oss förstå? Det förstås att de inte kan tänka i ord, utan har ett annat system, som i bilder, minnen, upplevelser och erfarenheter. Jag har sett kråkor som delar med sig av sin egen mat, till andra kråkor. Jag har sett en hund som ger en leksak till en annan hund. Ändå så tror vi människor att alla djur är egoistiska och bara bryr sig om sig själva?

   Inte vet jag, sa Björn, men djuren tror jag inte förstår ingenting. Något finns eller inte, men med inte menar de nog inte ingenting. Antingen finns det mat i kattens matskål, eller så finns det ingen mat där, men det finns inte ingenting. Det finns möjligtvis ingenting kvar, men det är inte detsamma som ingenting.

   Jo, då tänker de, om man nu kan säga att de tänker, om det som är borta, som nånting som inte finns där det borde finnas.

   Någon har sagt att: ”Om Gud vill att du ska vinna, så måste du först köpa en lott”.

   Vill du vara säker på att vinna, köper du alla lotter som du har råd med.

   Ändå är det inte säkert att du kommer att dra vinstlotten. Har du köpt nittiofem lotter av de hundra som man kan köpa i lotteriet, så kan den högsta vinsten fortfarande finnas bland de återstående fem. De som du inte har köpt.

   Men chansen ökar, ju fler lotter jag har köpt.

   Visst! Går du ner till bryggan och har med dig fem metspön, istället för bara ett, så bör ju chansen öka till att du får napp på åtminstone ett.

Annonser