Nog var det så att speciellt de äldre aldrig riktigt kunde vänja sig vid allt det nya och främmande och inom sig lät nostalgin och idylliseringen av det gamla Sverige ta över i fantasin och drömmarna. I verkligheten ville de inte vara utan det som fanns här och nu, för att återvända till ett primitivt bondeliv, ute på den svenska landsbygden. I sina drömmar kunde de längta tillbaka, berätta för barnen och barnbarnen om allt det härliga som funnits i Sverige. De unga var upptagna av sina egna liv, att finna vänner och bra sätt att tjäna pengar på, för att bygga upp en ny tillvaro i framtiden, i bekvämlighet, högre status och materiella fördelar. De ägnade aldrig en tanke på att resa tillbaka från USA, framtidens land, till ett land där det i stort sett inte fanns någonting, annat än en kall och hård vildmark. Det fanns det tillräckligt av uppe vid gränsen till Kanada och Alaska. För den skull behövde de inte resa över halva jordklotet.

De unga gladdes åt framtiden, framåtskridandet och utvecklingen. För pengarna de tjänat ihop, kunde de köpa fina hus i villaområden, stora amerikanska bilar, en teveapparat med många kanaler, läskedrycker, hamburgare, eleganta dansställen med bra musik, roliga filmer på biograferna och vackra bilvägar till enorma badstränder eller vackra naturområden. Allt inom bekvämt avstånd från bostaden. Allt de behövde göra var att arbeta hårt och målmedvetet.

Annonser