Före elektroniken och digitaliseringen, bestod förr för de allra flesta dagböcker, vykort, brev och fotografier. Det var inte ovanligt att det fanns hemma i stugan en vägg eller en byrå med porträtt på familjen och släkten. Några hade fotoalbum, men porträttfotograferingen var dyr och omständlig. För att klara av den gick man till en professionell fotograf, som hade en egen studio och fotolabb.

Resor hemifrån gick till grannbyn och till marknaden. Kanske att man en gång i livet besökt den kungliga huvudstaden, men de allra flesta stannade i sin by och hembygd.

Fotografierna ersatte träsnitt och gravyrer, av illustrationer till skillingtryck, i tidningar och böcker. Det var dyrt med trycksaker och alla kunde inte läsa och skriva.

De som inte längre kunde överleva i Sverige, valde att emigrera till Amerika. Det ledde till ett problem för landet. Det bildades motrörelser, för att människorna skulle stanna kvar.

De flesta som reste kom aldrig mer tillbaka. Från att ha varit infödda svenskar blev de nu istället svensk-amerikaner, tills deras barn och barnbarn helt glömt bort det gamla hemlandet. De hade fullt upp med att utbilda sig och skaffa jobb, för att bygga upp en framtid i det nya landet.

Annonser