Björn hade berättat och undervisat Sophie i den svenska skönlitteraturen som handlade om allt detta ifrån förr. Han hade hjälpt henne att låna Wilhelm Mobergs böcker om Utvandrarna och Per Anders Fogelströms böcker om Mina Drömmars Stad. På helt olika vis och med helt olika innehåll beskrev de två författarna ett Sverige som övergick från natur, landsbygd och hembygd, till civilisation, industrialisering och det moderna livet i framtiden. De löften, förhoppningar och drömmar människorna haft och besvikelser, uppgivenhet och illusioner som de tvingats erfara och arbeta sig igenom.

Det kunde tyckas märkligt för Sophie; att man visste så mycket, men anade så lite, av vad som hände och vad som skulle komma. Det fanns så många förväntningar i horisontens möte med framtiden. ”Förr” blev till ”Snart”, för alla som höll ut och kämpade för att få uppleva ett bättre liv, redan här på jorden.

De som flyttat från landsbygden och den vilda, orörda naturen, in till städerna, skickade regelbundet brev och pengar hem till de sina. Svenskar som åkt iväg med Amerikabåten till Ellis Island, New York och USA, bidrog med det som de kunde till familjen och släkten i sitt forna hemland. De unga som kunde, ville och vågade kom efter för att också de skulle söka lyckan i framtidslandet.

Det vilda land som människorna från Europa upplevt som tomt, vilt och otämjt, fylldes på med människor från Europa, Afrika och Asien. Alla föreställde sig en framtid med tillverkning och försäljning av varor och tjänster som gjort USA till det rikaste och mäktigaste landet i världen.

Annonser