Vad var det då som gjorde Bill så intressant?

Adam tänkte efter och kom fram till att detta gäng, samling av enskilda eller helt ostrukturerade och oorganiserade nätverk, följde vissa regler, lagar och igenkänningstecken. Det var inte så enkelt som att ingen lade sig i vad den andra gjorde; att de inte diskuterade och kunde bli djupt oense med varandra. De strävade verkligen inte efter konsensus, gemensamma idéer och ideal, eller ett särskilt levnadsmönster som alla skulle omfatta och anpassa sig till. Snarare tvärtom.

Bill var nog på många sätt en ansvarslös, egensinnig och asocial person, när han var ung. Det var som om han lekte i livet, mer än engagerade sig för att göra karriär och bli framgångsrik. Länge var han beroende av sina föräldrar, som inte bara stöttade honom ekonomiskt, men flera gånger hjälpte honom och räddade honom ur lagens långa armar. Han var ju också i perioder beroende av alkohol, morfin, opium, cannabis och andra droger. Samtidigt som han var gift med Joan och hade en vuxens och en faders ansvar för barnen Billy och Julie.

Inte heller var han rädd för att bege sig ut på äventyr, för att forska om Ayahuasca, eller ”yagé”, och drogens inverkan på människors telepatiska förmåga.

Från att han som ung människa frivilligt sökte sig ett bohemiskt, oansvarigt liv som ”junkie” och ”dropout” utan vare sig ansvar som samhällsmedborgare eller verksam författare, tills att bli en ”outsider” som hade invecklade eller avancerade åsikter och spekulationer om allt från mänsklighetens utveckling till visioner om framtiden.

Annonser