Efter de första framgångsrika åren med Facebook, blev de datoriserade, automatiserade och robotiserade människorna och medborgarna invanda vid att reagera spontant och impulsivt på informationen från deras egna maskiner i hushållen och hemmen. Det var inte ovanligt att de hellre accepterade det artificiella livet i cyberrymden och den virtuella verkligheten, än i deras fysiska, trista och grå vardag. I den verkliga världen, var de ingen och utan reell eller upplevd betydelse. Inne i datorn, innanför skärmen, eller med förstärkningarna in i den virtuella verkligheten kunde de alla leva som den tokige fadern till Klara Fina Gulleborg; Jan i Skrolycka. Han som utnämnde sig själv till Kejsaren av Portugallien och dottern till kejsarinnan Klara av Portugallien. Hon som vid sjutton års ålder rest till Stockholm för att förtjäna ihop till faderns skuld. För att kunna göra det, försörjer hon sig som prostituerad. Fadern Jan överlever psykiskt genom att uppfinna en egen fantasivärld, där både han och dottern äger både rikedomar och makt. Det är precis det som Matahari Babuschka och PseodoSpinoza har att erbjuda medborgarna i deras drömmaskiners världar av digitaliserade nollor och ettor.

Annonser