SpåRätt, familjen Frånlandsvind, hjärngänget, stjärngänget och det nu existerande maskingänget kunde inte förutspå framtiden, bättre än några andra. Deras skillnad från neoluddister och neorealister, utgjordes av att de bättre kunde acceptera verkligheten så som den såg ut, inte så som de önskade sig den. De hade modet, tålamodet och den andliga styrkan att kunna se, uppleva och förstå de fel och brister som fanns i världen omkring dem, utan att försöka skyla över, förneka eller bortförklara.

När Charles Darwin förklarat sin evolutionsteori, om arternas utveckling, glömde han bort eller förbisåg denna kvalitet. Anpassningen inleddes alltid av att acceptera verkligheten så som den såg ut, med de fakta som påverkade förändringarna. De som inte hade den kvaliteten, förmågan och kapaciteten, var dömda till nederlag och undergång.

Det kunde liknas vid när Noah byggde sin båt, Arken, i Bibelns Gamla Testamentet. Gud hade varnat Noah för Syndafloden och Noah hade lyssnat på Guds ord. Alla de övriga, de som var ovetandes eller som inte tagit Guds varning på allvar, drunknade och omkom i översvämningen efter det långa regnovädret. Vad kunde Noah och hans familj kunna göra åt det?

Annonser