Egon, den förlorade sonen.

Egon Frånlandsvind hade inga biologiska eller genetiska kopplingar till familjen Frånlandsvind. Hans far Robert ”Bob” Frånlandsvind var ett adoptivbarn. Egon var ju själv den första andhryben och var helt skild från Frånlandsvinds genetiska koder. Ändå var Egon som en i familjen, utan de naturliga förbindelser som borde ha funnits. Skulle miljön ha en sådan kraftig och betydelsefull påverkan?

Egon hade själv funderat över detta, i sin ensamma tillvaro som outsider och ”nobody”. Det han kommit fram till var att det kunde, borde, finnas en logisk lucka i framtiden, där han som levande varelse passat in. Ett tomrum som fanns förhandsbokat för någon som var exakt som honom, fastän ingen hade planerat eller konstruerat det, medvetet. Det var som med många upptäcker och uppfinningar; de låg i tiden. Allt fanns som behövdes, för att det annars helt oväntade, skulle uppstå och förverkligas.

Såsom andhryb var han inte lika beroende av sociala grupper och konventionella gemenskaper. Han växte upp och mognade, till en ung man med egna intressen och förväntningar på livet. SpåRätt och ellekarna var inte överens om ifall Egon verkligen var en riktig andhryb, därför avstod de från att ha honom med i deras utvecklingsberättelse.

Egon fortsatte på egen hand, för att söka kunskap, upplevelser och erfarenheter. Hans mor hette Maria, men han hade själv träffat på en ung kvinna i hans egen ålder, under en joggingtur nere vid Hornstulls strand. Också hon bar namnet Mariah, men med ett ”h” på slutet. Därför gav han henne smeknamnet Hå.

Annonser