Till detta skulle tilläggas, för rättvisans skull; att mannen, eller någon gång också en kvinna, hade ett verkligt, djupt intresse och engagemang för sitt utforskande av det nya, främmande och okända. När den övervägande majoriteten tröttnade, gav upp och förföll till att hänge sig åt vardagens trivialiteter, eller helt enkelt måste arbeta för att försörja sig själv och sin familj, fortsatte denna undantagsmänniska mot nya hägrande bergstoppar och luftslott, i fantasins gränslösa världar.

Visst var det väl konstigt, tänkte Egon, att bara för att någon kunde inbilla sig, föreställa sig och gestalta det dittills osynliga, så fanns det bara sedan där, som om det alltid hade varit lika konkret och påtagligt?

Utan att, än så länge, veta och förstå det, så var han själv, Egon, just ett sådant påhittat fenomen.

Annonser