Neoluddisterna, de gamla, äkta och traditionella, lade skulden för entropernas uppkomst på neoidealisterna och futurologerna. Det var de människor i samhället som uppfattade Arbetet som något ont, dåligt och meningslöst, som människorna, medborgarna och invånarna snarast möjligt skulle göra sig kvitt. Kurt räknade upp allt som neoidealister och futurologer associerade med Arbetet:

   Ni har rätt i att Arbetet som bestraffning och anknytning till synd, kommer från Bibeln och Syndafallet, när Gud driver ut Adam och Eva ur Paradiset, för att Adam, mannen, ska arbeta i sitt anletes svett för att försörja sin familj och Eva, kvinnan, ska föda barnen, avkomman, i framtiden, under smärta och födslovåndor och att mannen ska härska över henne. Den beskrivningen godkänner även vi, inom neoluddismen som korrekt.

   Men, fortsatte han, här har vi en diametralt motsatt uppfattning. Arbetet ger också livet mening, innehåll och den arbetande självkännedom, ödmjukhet, respekt och stolthet. Vi kan inte låta maskinerna ta över detta. Hur ska det sedan gå, med oss enkla och ansvarskännande människor?

Annonser