Det som skiljer oss, neoluddister, från de ursprungliga ludditerna; är att vi nu för tiden fruktar maskinernas intrång och hot mot oss människor, som meningssökande och meningsskapande levande varelser. Ludditerna var ju mest oroliga för sitt arbete och möjligheter till försörjning, av sig själva och de sina. Därför lägger vi skulden på er, neoidealister och futurologer, som har för avsikt att beröva era medmänniskor, bröder och systrar, på det enda de har; sin stolthet, sin självrespekt och sin värdighet!

Andranten Gustaf 1, svarade:

   Vi höjer oss alla, oavsett om vi är bekännande neoluddister eller neoidealister, till en allt högre abstraktionsnivå, i arbetslivet och i var och ens privata sfär. Vad kan vi göra åt det? Ingenting. Ur detta svalg eller slukhål av meningslöshet, uppstår grupper av entroper och nihilister. När de inte kan tillverka, konstruera, skapa och göra, blir det deras val och på deras ansvar, att välja att verka för förstörelsen och destruktiviten, eller att försöka höja sig till en högre nivå av förståelse och betydelse. Det är och förblir deras personliga, privata och individuella val. Vi, neoidealister eller futurologer kan inte dela det ansvaret med dem. Det vore som att skylla banken för bankrånen, om inbrottstjuvar tagit sig igenom bankens larmanordningar och säkerhetssystem. ”Tillfället gör tjuven”, javisst, men tjuven har också en valmöjlighet och ett ansvar.

   Men, fortsatte Kurt, med ett arbete, en sysselsättning och nåt att göra, skulle såna grupper som entroperna aldrig uppstå. Det förstår säkert ni också!

   Tror inte det. Enskilda individer och grupper av sysslolösa, ansvarslösa, respektlösa och hänsynslösa, har det alltid funnits. Eftersom de aldrig uträttat något bestående, kan de heller aldrig ha satt något spår i mänsklighetens korta historia.

Annonser