Andra heta debatter bland neoluddisterna var de som behandlade kvinnorna och barnen. Det var givet att pojkarna skulle ta över och ärva efter männen, fäderna och anfäderna. Mannens betydelse i familjen, byn och samhället, var att försörja sin familj, skaffa mat, göra boendet tryggt och säkert och skydda sin hustru och deras barn.

För att kunna beskriva detta som sant och oantastligt, förklarade männen i samhället att det var ”Guds ordning på jorden”. Att ifrågasätta Mannen och männens betydelse, var detsamma som att kränka Gud, häda och bli anklagad för gudlöshet och upproriskhet. De neoluddistiska männen kunde in i minsta detalj beskriva den ordning som aldrig fick bli ifrågasatt eller på annat sätt försvagad. Eftersom de brast i sin gemensamma förmåga till fantasi och gestaltning, kunde de inte heller tänka sig något annat, än det som redan fanns. Att det sedan kom en och annan kvinna som kom att bli drottning, kejsarinna och ledarinna, kunde bara hända när kvinnan i fråga kunde gynna den gällande ordningen.

Det fanns både män och kvinnor som såg ”Gud” eller ”Gudinnan” som en Moder Jord, som födde, alstrade, gav liv och mening, åt människorna. Det var sannolikt de som i framtiden skulle bli till neoidealister. De som vågade ifrågasätta, fundera, reflektera, undra och diskutera. Samtal som snart bannlystes av de neoluddistiska männen. De två ideologierna var varandras motsatser, men kompletterade också varandra, likt hornet på sagodjuret Enhörningen, eller yin och yang i den gamla kinesiska symbolen.

Det var kanske fel, tänkte Egon, där han satt och läste och antecknade, i SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter; att kalla dem för neoidealister och neoluddister, redan då, men de två riktningarna hade helt säkert funnits långt tillbaka i tiden. Det kunde vara därför som de alltid var i konflikt med varandra och med avsikten att påverka alla människor på jorden.

Annonser