Zanna Topp.

Envisa rykten gick att Zanna Topp var identisk med Angela Angel. Att Zanna Topp var Angela Angels andra jag, var som att se en gammaldags underhållningsfilm, som när Peter Sellers spelade mot sig själv.

Under Andra världskriget och det senare Kalla kriget, skulle båda sidorna lagt ner stora resurser på att försöka få reda på om de två kvinnorna var samma person, ”i olika förpackningar”. Efter 2000-talet föll sådana frågor bort, eftersom människorna mer följde idéer och trender, än personer och individer.

Den tekniska utvecklingen krympte ner personkulten och personfixeringen till ingenting. Människorna räknades inte längre, när det framställda betydde mer, än huvudrollsinnehavarna, agenterna och de agerande. Den digitala minneskapaciteten överskred varje människas förmåga till att minnas, av ord, siffror, bilder, filmklipp och andra tecken.

Om man trodde på ”rena tillfälligheter”, fanns det en hel rad med sådana, innan Zanna Topp mötte Fabian Frånlandsvind.