Här uppstod också de vetandets sprickbildningar som skulle leda till det ökande glappet, mellan neoidealister och neoluddister.

När vetenskapsmännen och upplysningsmänniskorna, i fred och frihet, ville utbyta tankar och idéer, med förutsättningen för fantasier, associationer som flödade fritt och vildsinta spekulationer om allt mellan himmel och jord, blev de tvungna att göra det i skymundan. De var liksom alla andra människor, beroende av hus att bo i, mat att äta, värme till vintern och närhet till vänner och bekanta. Antingen måste de färdas långa sträckor, på hästrygg eller i vagn. Eller så behövde de själva utrymme för att kunna ta emot gäster som kom långväga från.

För att få tillgång till mer kunskap och utrymme till sina experiment, behövde de tillgång till böcker, men också till de människor som skrivit böckerna. De blev till en kunskapselit, som sågs som ett hot eller en risk, för både den härskande klassen och deras obildade undersåtar. Människor som fortfarande trodde på vidskepelse, häxor, troll, jättar, enhörningar och varulvar.

När Fabian läste detta, förstod han bättre varför företaget SpåRätt i alla dess versioner och underavdelningar, förhöll sig så anonymt och tråkigt, istället för att komma med ständigt glada och spännande nyheter, om förändringarna inför framtiden.

Ända sedan familjen Frånlandsvind och stjärngänget bildade företaget SpåRätt, hade det i perioder uppstått rykten och konspirationsteorier. Alltifrån att SpåRätt styrdes av utomjordingarna och främlingarna ellekarna, till att företaget var ute efter att utrota alla neoluddister, med det giftiga ämnet Polonium, som med ett gram kunde döda femtio miljoner människor på en gång.

SpåRätt utsattes också för anklagelser om kartellbildningar, marknadsmonopol, juridiska stridigheter från konkurrenter och tidigare medarbetare och ryktesspridningar om helt vansinniga experiment med människor och sällskapsdjur.

Neoluddisterna använde sig av ännu ett stridsmedel som verkade vara en ren tillfällighet, utan några djupare avsikter eller baktankar. Den svenske författaren och filosofen Lars Gustafsson hade myntat uttrycket: ”Problemformuleringsprivilegiet”. Ett långt och svårt ord, men med det menades att den som formulerade, gav problemet dess form i ord och betydelser, också ägde privilegiet att styra i vilken riktning och med vilket syfte som problemet skulle ha, helt från början.

Medlemmarna i stjärngänget och det blivande maskingänget tröttnade på tjatet från neoluddisterna om: ”Hur det var förr?”

De förstod inte att det var en väl uttänkt taktik, för att inte ge utrymme i massmedia att hantera andra ämnen eller idéer. På så vis kunde neoluddisterna hålla kvar människornas intresse för ”förr”, samtidigt som neoidealisterna inte fick någon plats till att diskutera och debattera ”Exodus”, eller utflyttningen till rymden. För var gång som SpåRätt försökt lyfta fram sådana ämnen, kallade neoluddisterna det för ”otillbörlig marknadsföring” eller ”dold reklam”. Inslagen anmäldes av nitiska neoluddister och inslagen förbjöds tills att domstolen fattat sitt beslut om informationen var lämplig eller olämplig, tillräckligt faktabaserad och inte bara åsikter och subjektiva värderingar.

Det var en av anledningarna till att SpåRätt Star City of Stockholm, engagerade den kända programkreatören Harriet Backe till att starta de egna tevekanalerna SpaRatt Entertainment och SpaRatt Science-channel. Den första var inriktad på ”wellness”, nöjen, underhållning, tävlingar och ”glada tillrop då och då”. Den andra skulle bli SpåRätts informationskanal, direkt till alla neoidealister, världen över. Den första kanalen för övrigt som kom att kallas för ”intergalaktisk”, när sändningarna kunde överföras till planeten Ellek.

En helt kognitiv slutsats angående neoluddisterna var att de ”satsat allt på ett kort”. Till skillnad från neoidealisterna, saknade de en ”Plan B”. När sprickorna ökade, glappet vidgades och språnget över till framtiden och neoidealisterna blev allt större, kunde neoluddisterna bara dra sig tillbaka och inåt, likt kräftgång eller snäckorna i deras skal.

Annonser