Som sagt var Fabian en ”outsider”; en otillhörig.

Han var den senaste formen av en ”oäkting”, men inte bara såsom inte tillhörande en familj, med ett äkta par som föräldrar. Han tillhörde inte ens det mänskliga släktet med arten Människa och Homo sapiens sapiens. Han var den allra första av sin art.

Om forskaren, vetenskapsmannen och den första upptäckaren av Evolutionen och evolutionsteorin; Charles Darwin, levt samtidigt eller strax efter Fabian Frånlandsvind, hade kan kanske inte ens placerat honom bland den nya arten: ”Andhryberna”. För Fabian var snarare en slags ”Archaeopteryx”, en urtidsfågel, eller urtidsödla i ett mellanting av ödla och fågel, med ödlans kropp och fågelns vingar och fjädrar. Det som kallats för: ”Den Felande Länken”, är forskarna i slutet av 1800-talet, sökt efter den apmänniska som var både Apa och Människa, eller varken Apa eller Människa.

I denna totala ensamhet, eller, med det sentida ordet ”Singularitet”, sökte Fabian inte sällskap eller gemenskap, men förståelse av Världen som den kunde se ut, i en fotografisk, vetenskaplig, tidstypisk ögonblicksbild.

Tanken var i sig en hypotes, teori och utopi, eftersom allt var i en ständig rörelse, mellan framgång, tillbakagång och sken av stillastående.

Annonser